Min samling - Hellerup


Hellerup
mm 22-6-08 stender 4385
Billednummer: 2900-1
Hellerup
mm 24-12-07 peter alstrup 9231
Billednummer: 2900-2
Hellerup
mm 23-11-10
Billednummer: 2900-3
Hellerup
mm 8-7-14
Billednummer: 2900-4
Hellerup
mm 29-8-08 c.st 4629
Billednummer: 2900-5
Hellerup
mm  26-6-09 stender 4629
Billednummer: 2900-6
Politi og brandstation
mm 22-1-11 20672
Billednummer: 2900-7
Aften på Fritidshjemmet
ub th.buchhave
Billednummer: 2900-8
Formiddag på fritidshjemmet
mm th buchhace
Billednummer: 2900-9
Tuborg pavillon
mm 12-11-03
Billednummer: 2900-10
Tuborg pavillon
mm 21-7-15
Billednummer: 2900-11
Plockross skole
mm 9-3-07 peter alstrup 9162
Billednummer: 2900-12
Hellerup
mm 12-7-09 alex vin.. 599
Billednummer: 2900-13
Hellerup
ub budtz møller 675
Billednummer: 2900-14
Hellerup
mm 18-1-11 johs. koren 145
Billednummer: 2900-15
Hellerup
mm stender 21554
Billednummer: 2900-16
Hellerup
mm 9-12-10 stender 21172
Billednummer: 2900-17
Plockross skole
um 10-3-11 stender 7580
Billednummer: 2900-18
St. Mariedal
ub aug. olsen 25998
Billednummer: 2900-19
Kommuneskolen
ub peter alstrup 9161
Billednummer: 2900-20
Hellerup
mm 30-9-10 stender 10758
Billednummer: 2900-21
Hellerup
ub stender 10758
Billednummer: 2900-22
Hellerupvej
mm 6-10-09 peter alstrup  9127
Billednummer: 2900-23
Strandvejen
ub peter alstrup 9134
Billednummer: 2900-24
Badeanstalt
ub peter alstrup 9603
Billednummer: 2900-25
Helgoland
ub n.m
Billednummer: 2900-26
Strandvejen
mm 16-3-11 peter alstrup 9125
Billednummer: 2900-27
Hellerupvej
mm peter alstrup 9123
Billednummer: 2900-28
Gamle Slukefter
mm 24-12-06
Billednummer: 2900-29
Jernbaneviadukten
mm 9-6-10 stender 21173
Billednummer: 2900-30
Møllers Badeanstalt
ub victor 3292
Billednummer: 2900-31
Plockross skole
ub c.st 4381
Billednummer: 2900-32
Strandvejen
um c.st
Billednummer: 2900-33
Hellerup
Billednummer: 2900-34
Parti
Billednummer: 2900-35
Stationsvej
Billednummer: 2900-36
Gadeparti
Billednummer: 2900-37
Gadeparti
Billednummer: 2900-38
Strandparti
Billednummer: 2900-39
Havnen
Billednummer: 2900-40
Side 1  Side 2  

Nye samlekort


Torvet
Billednummer: 1000-1244


Zeppeliner
Billednummer: 1000-1229


Havnen
Billednummer: 1000-1265


Niels Vad | Liselejevej 41 | 3360 Liseleje |